Kunstig intelligens i medierne under lup

Odense, 8. december 2021

Parterne bag medietech-klyngen Media City Odense går sammen om et nyt projekt på SDU, der skal bane vejen for at udnytte nye teknologier og kunstig intelligens (AI) endnu mere rundt om i redaktionslokalerne.

Digitalisering og AI vinder stadig mere frem i mediebranchen, hvor de nye teknologiers indtog spiller ind på nyhedsproduktionen og den journalistiske arbejdsproces.

Mens mange især hæfter sig ved ulemperne og farerne ved at bruge AI i nyhedsrummet, rummer det også muligheder for at frigøre tid til journalistiske kerneopgaver og for at styrke den demokratiske samtale.

Det er de aspekter, som et nyt forskningsprojekt på SDU nu skal være med til at kaste mere lys over.

Hvad betyder AI for mediebranchen? Projektet er et samarbejde mellem SDU’s Digital Democracy Centre, Media City Odense, Jysk Fynske Medier, TV 2 og TV 2 Fyn, og det er den hidtil største satsning, som stifterne af det strategiske samarbejde Media City Odense er gået sammen om.

– Vi vil undersøge, hvordan AI ændrer nyhederne og de redaktionelle processer, men også hvordan det skaber nye arbejdspladser og samarbejdsrelationer på redaktionerne. Spørgsmålet er, hvad der afgør, om journalister og medier tager de digitale muligheder til sig eller tager afstand fra dem, siger Claes de Vreese, der står i spidsen for Digital Democracy Centre og er en af forskerne bag undersøgelsen.

AI og den demokratiske samtale Og at der er brug for mere viden på området, er ifølge direktør for Media City Odense Anne Dyrehauge helt afgørende:

– Hvis vi i mediebranchen skal forblive relevante for danskerne og den demokratiske samtale, er vi nødt til at være helt fremme i udviklingen af digitale teknologier og AI. Det er helt afgørende, at medierne spiller en aktiv rolle, for ellers overlader vi det til techgiganterne og rene kommercielle kræfter at udvikle fremtidens digitale teknologier.

Hun ser også gerne, at projektet kan bane vejen for et større tværfagligt samarbejde på redaktionerne.

– Journalister og udviklere har typisk siddet i hver sin del af mediehusene, men i fremtiden tror jeg, at vi vil se meget mere samarbejde mellem indholdsproducenter og udviklere. Der er meget at vinde ved at tænke indhold og teknologi sammen, både for samarbejdet på redaktionerne, og også for mediebrugerne, siger Anne Dyrehauge.

Læs mere her