Om Media City Odense

Vi tror på, at samarbejde skaber innovation, og at innovation skaber positiv forandring. Derfor er vores vision forankret i tre centrale ord:

Samarbejde  o  Innovation  o  Forandring

Media City Odenses mission er via samarbejde at være Danmarks mest nytænkende og værdiskabende medietechklynge.

Gennem samarbejde og netværksopbygning vil Media City Odense bidrage til ny viden og kompetenceudvikling samt innovative og konkurrencedygtige løsninger, produkter og tjenester inden for medie- og medieteknologiområdet målrettet det danske såvel som det internationale marked. Målet er at opbygge et fællesskab baseret på tillid og samspil, der styrker lokal, regional og national dansk journalistik, indholdsproduktion i bred forstand og formidling/distribution.

Media City Odense har et stærkt fokus på innovation, vækst og udvikling. Derfor arbejder Media City Odense med tre strategiske stolper:

  • Innovation
  • Kompetence og viden
  • Nyskabelse og entreprenørskab

Media City Odense arbejder målrettet med tiltag, der tapper ind i hver søjle såsom etablering af mødesteder, events, studieture, udviklingsprojekter på tværs, studierelevante tilbud, talentforløb og startup-understøttelse.

Følg med under nyheder og på vores sociale medier for seneste nyt om vores tilbud.

BESTYRELSEN I MEDIA CITY ODENSE

  • (Bestyrelsesformand i MCO) Esben Seerup, Direktør v. TV 2 Fyn
  • Bjarne W. Munck, Vice adm. direktør / COO v. JFM
  • Klaus Bøgeholdt, Afdelingschef, Medieteknologi, Produktion & Facility v. TV 2 Danmark
  • Erik Laumand, Bestyrelsesformand v. Nørgård Mikkelsen.
  • Simon Møberg Torp, Dekan, Syddansk Universitet
  • (Observatør i MCO) Dan Bonde Nielsen, Stabschef, Transformation & Organisation, Odense Kommune

FN´s 17 verdensmål

SOCIALT ANSVAR

Media City Odense bidrager til verdensmålene med et stærkt partnerskab på tværs af organisationer, uddannelsesmiljøer og erhvervsliv. Vi styrker et stærkt fællesskab, der i et krydsfelt af forskning, uddannelsesinstitutioner og jobmuligheder sikrer unge muligheden for uddannelse og job i et spændende medie- og techmiljø. Det sociale ansvar er en integreret del af udviklingen i Danmarks nye medietechklynge. Med inddragelse og innovation i en diversitet af køn, alder og uddannelsesbaggrund har MCO fokus på at skabe muligheder for udvikling og vækst igennem klyngen.

BÆREDYGTIGHED

Media City Odense og stifterne bag ønsker at skabe en ny fysisk medieby i Odense, hvor bæredygtigt byggeri og drift med ressourceansvarlige løsninger miljømæssigt, socialt og økonomisk er tænkt ind i projektet.

Mediebyen er i den indledende planlægningsfase, men den er allerede visualiseret af arkitekter med bæredygtige løsninger for at sikre, det bliver en ny grøn bydel forankret i Odenses identitet. Mediebyen opføres ved siden af TV 2 Danmark på en stor grund ejet af DSB Ejendomme. Mediebyen bliver et fyrtårnsprojekt for Odense og sikrer klyngen en national førerposition i mediebranchen og det omkringliggende økosystem.